Brainstorm

Soms komt een bedrijf in de situatie dat het op zoek is naar een ándere oplossing voor een probleem of kans. Misschien een nieuwe naam voor een produkt, het zoeken naar nieuwe markten of een nieuw product. In een dagdeel worden nieuwe richtingen gezocht met een brainstorm. Met een aantal medewerkers en misschien een aantal mensen buiten uw bedrijf(klanten, adviseurs, deskundigen) wordt er gebrainstormd. Door gebruik te maken van verschillende creativiteits-technieken kijken we samen over allerlei grenzen op een effectieve en serieuse manier zodat er unieke oplossingen naar voren komen. 

De kosten voor een brainstorm zijn € 1250,-. Dit is inclusief voorbereidings,uitwerking en een gesprek om de resultaten te bespreken.