Strategie

Wilt u zich niet meer laten leiden door de waan van de dag? Veranderingen zelf sturen in plaats van gestuurd te worden (door de concurrentie of door vragen van klanten)? Wilt u wat helderheid in wat uw bedrijf is en welke richting deze zich moet ontwikkelen? Of vragen uw klanten en medewerkers naar uw visie? Maar …… wilt u daar niet maanden mee bezig zijn?
Nieuwenhuijse Innovatie Advies kan in een paar dagdelen met een aantal mensen, meestal het MT, uw bedrijf en de knelpunten in kaart brengen en een missie/ visie opstellen. Met als resultaat de visie en een aktieplan om daar te komen. Met in het aktieplan, wie en wanneer de aktie klaar moet zijn.

model (2)Uw bedrijf in kaart brengen wordt gedaan aan de hand van het bijgaande model. Informatie over uw bedrijf is namelijk altijd ten opzicht van uw omgeving: van concurrenten, klanten en leveranciers. Natuurlijk speelt de cultuur binnen uw bedrijf ook een grote rol.
De kosten voor het krijgen van een visie en een aktieplan zijn afhankelijk van het aantal sessie’s die nodig zijn voor uw bedrijf.