Werkwijze produkten

In één of een aantal sessie’s, afhankelijk van het probleem, worden:
• De zaken op een rij gezet, volgens een bepaalde structuur.
• Onderzocht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.
• Een keuze gemaakt uit de mogelijkheden
• Een aktieplan gemaakt met daarin: de aktie , wie hem uitvoert en wanneer het klaar is.

Na de sessie (‘s) wordt één of een aantal voortgangsgesprekken gepland om de invoering en de uitvoering te bevorderen.

Ook klankbordgesprekken en projectmanagement worden op dezelfde wijze aangepakt. Door eerst te kijken wat er bereikt moet zijn, aan het einde van het traject, en daarna met korte bijeenkomsten naar dit doel werken.

Door te klikken op de afzondelijke produkten aan de bovenzijde van de pagina kunt u enkele voorbeelden en een voorbeeld prijs zien.